ประชุมประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 โรงเรียนวัดท่าช้างได้เข้าร่วมการประชุมสามัญ ประจำปี 2558 ของสมาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่นสุโขทัย ในโครงการพัฒนาวิชาชีพของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย ณ ห้องประชุมสถาบันการพลศึกษาสุโขทัย ในครั้งนี้มีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พบปะสังสรรค์ และร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครูท้องถิ่นสุโขทัยด้วยกัน

 
 
 


งานปัจฉิมนิเทศ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 โรงเรียนวัดท่าช้างได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่จะจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ร่วมแสดงความยินดีกับ บัณฑิตน้อยที่จบการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย เพื่อเตรียมเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในงานนี้มีการแสดงผลงานหลากหลาย ทั้ง ผลงานการเรียนการสอนของคณะครู และนักเรียน รวมไปถึงการแสดงของวงดนตรี คชามิวสิค และ คชามิวสิคแบนด์

 

 

 

 

 

      

คชามิวสิค

ช่วงท้ายของปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดท่าช้างได้ถือกำเนิด "คชามิวสิค" เพื่อเป็นวงดนตรีสากลที่ใช้เพื่อเสริมการเรียนรู้ทางด้านดนตรีให้กับนักเรียน อีกทั้งยังเป็นเวทีในการแสดงออกของนักเรียนด้วย ทั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีของ อบต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีสากลชุดใหม่