กิจกรรมบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดท่าช้างได้นำคณะนักเรียยนระดับชั้น ป.4-6 เข้าร่วมกิจกรรมบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ณ วัดคุ้งวารี อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์