26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

“ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” เป็นคำขวัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 โรงเรียนวัดท่าช้าง ในฐานะสถานศึกษาที่มีเยาวชนเป็นเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยจนถึงประถมศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้ายสาเสพติด เพื่อแสดงพลัง และเชิญชวนประชาชนในชุมชนร่วมกันต่อต้านไม่ให้มีสารเสพติดในชุมชน